Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša obveza

Front documento sostenibilità
Logo qualità
Gdje je kvalitet, tu je i odgovornosti

Ugled kompanije i svih njenih brendova, izgrađen je na kvalitetu naših proizvoda, ali i na brizi o ekološkim i socijalnim pitanjima. O svemu tome ćemo nastaviti da vodimo brigu i u budućnosti. Saznajte više >

 • Okolina

  Front documento sostenibilità

  Bolton Alimentari je uvek u najvećoj mogućoj meri usmeren na životnu sredinu. To je razlog zbog koga je kompanija posvećena odgovornom upravljanju prirodnim resursima kao i pronalaženju što efikasnijih tehnologija koje bi imale što manji uticaj na životnu sredinu. Saznajte više >

 • Ljudi

  Front documento sostenibilità

  Sa svojom kulturom, posvešćenošću i motivacijom, ljudi su najveće bogatstvo koje kompanija ima. Uslovi rada i očuvanje zdravlja i bezbednosti naših zaposlenih, jedan su od prioriteta kompanije. Saznajte više >

 • Zajednica

  Front documento sostenibilità

  Za Bolton Alimentari je od vitalnog značaja da razmotri zahteve zajednice u čijem okruženju radi. Ovo se prenosi na posvećenost širenju principa pravilne i zdrave ishrane. Saznajte više >

 • Lanac snabdevanja

  Front documento sostenibilità

  Svet konzervirane ribe karakteriše dugačak lanac snabdevanja: tunjevina se lovi u okeanima, različite faze prerade podrazumevaju više subjekata a svaki od njih predstavlja deo globalnog koncepta kvaliteta. Saznajte više >