Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Certifikat OHSAS-18001

Standard OHSAS 18001 je dobrovoljni međunarodni sertifikat koji se može primeniti u svim vrstama poslova, a koji definiše kako se efikasan sastav upravljanja zdravljem i sigurnošću radnika mora razviti u skladu sa važećim zakonima i na temelju potencijalnih opasnosti i rizika na radnom mestu.
Bolton Alimentari je 2013. godine dobio sertifikat OHSAS 18011 koji demonstrira predanost kompanije proaktivnoj zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih radnika.