Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Koncept odgovornog kvaliteta znači punu odgovornost za kvalitet duž celog lanca snabdevanja, od trenutka ulova ribe do trenutka kada ona dođe na vaš sto.

Etički kodeks

Etički kodeks Bolton grupe, čiji je član i Bolton Alimentari, promovisala je razvojni model koji je održiv iz ekonomske, društvene i ekološke perspektive, i koji može štititi prirodne resurse sada, ali i za buduće generacije. Cilj Etičkog kodeksa jest treba je podstaći široko i iskreno usvajanje temeljnih principa i vrednosti, zbog čega ga potpisuju svi koji rade za ili u ime Bolton grupe.