Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze 

Bolton Alimentari naporno radi kako bi osigurao dugoročnu održivost tune, smanjio slučajni ulov i promovisao zaštitu zdravlja morskog ekosistema.

NAŠA NAČELA

Naša načela inspirirana su kodeksom postupanja za odgovorni ribolov, koji je izdala FAO (Food and Agriculture Organization / Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu).

 • Svesni smo prehrambenog, ekonomskog, društvenog, ekološkog i kulturološkog značaja ribolova pa uzimamo u obzir interese svih uticajnih grupa;
 • Nužno je postići ravnotežu između prirodnih resursa i ribolova, izbegavajući prekomerno iskorištavanje resursa i osiguravajući njihovo prirodno obnavljanje u skladu sa morskim ekosistemom
 • Nužno je razviti selektivne ribolovne metode i opremu koja poštuje okolinu i omogućava smanjenje slučajnog ulova, lova nedoraslih tuna i drugih morskih bića;
 • Razvoj sistema prikupljanja podataka, provere i sledljivosti ribolova duž celog lanca snabdevanja od osnovne je važnosti za osiguranje održivosti ribljih resursa, kao i dostupnost informacijama utemeljenih na naučnim istraživanjima;
 • Zaštićena morska područja ključna su staništa za obnovu, očuvanje i zaštitu biološke raznovrsnosti i podsticanje održivog upravljanja prirodnim resursima;
 • Upotreba ribljih resursa prvenstveno treba uzeti u obzir zalihe ribe i uveriti se da nema opasnosti od izumiranja ili prekomerne eksploatacije;
 • Verujemo da je nužno voditi politiku usmerenu na raznolikost nabavke i to korištenjem različitih ribolovnih metoda na različitim vrstama tune u različitim okeanima, u cilju poštivanja održivosti zaliha ribe i uravnotežavanja prednosti i nedostataka različitih ribolovnih metoda.

NAŠE OBVEZE

Skladno ovim principima, definisali smo niz obveza za razdoblje od 2011.-2013. godine:

Poboljšati sledljivost i zaustaviti ilegalni ribolov (IUU):

 • Bolton Alimentari ne kupuje od preduzeća koja imaju makar samo jedno plovilo na popisu IUU Europske Unije (Illegal, Unreported and Unregulated / Ilegalno, neprijavljeno i neprilagođeno);
 • Bolton Alimentari ne koristi tunu koja je bila pretovarena na moru jer ta metoda ugrožava sljedivost proizvoda te sigurnost hrane za naše potrošače.

Podržati morske rezervate:

 • Bolton Alimentari ne kupuje tunu iz morskih rezervata (četiri morska rezervata u zapadnom i centralnom Pacifiku, kao što je određeno Sporazumom Nauru (PNA) 2010. godine) i zaštićenih područja određenih od strane državne obalske straže i RFMO-a (Regional Fisheries Management Organizations).

Poboljšati informacije o proizvodima:

 • Od 2011. na našim proizvodima navodimo vrstu korištene tune (naučnim imenom);
 • Od 2012. takođe ćemo na ambalaži postepeno početi navoditi ime okeana iz kojeg je poreklo naše tune;
 • Web stranica kompanije Rio Mare pruža sve informacije o lancu snabdevanja.

Smanjiti slučajni ulov:

 • Bolton Alimentari ne koristi tunu ulovljenu parangalom i mrežama te se protivi lovu morskih pasa zbog peraja. Bolton Alimentari traži od svojih dobavljača garanciju da ne izvode te aktivnosti;
 • Bolton Alimentari podržava naučna istraživanja i projekte ISSF-a, koji imaju za cilj povećati zalihe tuna te smanjiti slučajni ulov i ulov nedoraslih tuna;
 • Od 1992. Bolton Alimentari učestvuje u programu Dolphin Safe za zaštitu morskih sisavaca.

Promovisati i usvojiti održive prakse:

 • Kao suosnivač i aktivni član, Bolton Alimentari pridržava se rezolucija ISSF-a;
 • Shodno strategiji ISSF-a, Bolton Alimentari podržava ograničenje ribolova na visinu dugoročne održivosti morskih resursa i dobrobiti celog morskog ekosistema;
 • Bolton Alimentari podržava sastavljanje jednog globalnog popisa plovila na osnovu UVI (Unique Vessel Identification) broja kojeg izdaje IMO (International Marine Organization).
 • Od juna 2011. Bolton Alimentari kupuje samo tunu sa brodova koja imaju taj broj;
 • Preko ISSF-a Bolton Alimentari podstiče RFMO (Regional Fisheries Management Organizations) na efikasno delovanje;
 • Bolton Alimentari promovira prisustvo nezavisnih međunarodnih posmatrača na plovilima tokom ribolova kako bi se izbjegle moguće nepravilnosti.;
 • Bolton Alimentari ne upotrebljava niti će upotrebljavati ugrožene vrste kao što je atlantska tuna plavih peraja (Thunnus thynnus);

Obvezujemo se do 2017. postići 100% održivi ribolov kao prirodni nastavak cilja od 45% iz 2013., kako je i objavljeno u aprilu 2011.