Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Sertifikati okoline

Ekološki standard ISO 14001 je dobrovoljni međunarodni standard koji se odnosi na sve vrste poslova i definiše  koliku efikasnost sistema ekološkog upravljanja treba razviti.

Dobijanje sertifikata, koji izdaje nezavisno telo, demonstrira konkretne obveze minimalizacije uticaja procesa, proizvoda i usluga na životnu sredinu.

Bolton Alimentari se obvezao da u fabrici Cermenate sprovodi sistem ekološkog upravljanja uskladjen po ISO 14001 standardu i pribaviti ovaj sertifikat.