Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Nadzor

Lanac snabdevanja Rio Mare završava u fabrici Cermenate u provinciji Como gdje se proizvodi više od 80% naših proizvoda. Ovde se riba obrađuje i pakuje pre nego što stigne na stolove svih potrošača širom sveta. Fabrika Cermenate je tokom vremena postala najveća, najnaprednija i najsofisticiranija u Evropi i jedna od najvećih fabrika za proizvodnju konzervirane ribe na svetu.

Sirovine
Glavne sirovine su već kuvani odresci tune koji su po dolasku u fabriku već očišćeni, smrznuti i pakovani u vakumirane kesice. To omogućava fabrici smanjenje uticaja na transport te sirovine za više od 60%. U fabriku se iz celog sveta isporučuje samo očišćena tuna spremna za konzerviranje, a ne cela tuna. Druga najčešće korištena sirovina je maslinovo ulje koje se dovozi u cisternama. Više od 90% ulja dolazi iz italijanskih rafinerija čime se takođe smanjuje uticaj na životnu sredinu prilikom njihovog transporta.

Pakovanje
Sa ciljem postizanja 5%-tnog smanjenja ambalažnog materijala do 2013., Cermenate upotrebljava sve više recikliranog papira i vrlo tanku plastičnu foliju, a stare kartonske kutije zamenio je drvenim paletama koje se mogu ponovo koristiti. Materijal koji se najviše upotrebljava je pocinkovani lim za konzerve. Nakon njega sledi papir koji se koristi za ambalažu, zatim  plastika, većinom u obliku folije u koju se pakovani proizvod umota pre skladištenja. Drvene palete koriste se za transport sirovina i završnog proizvoda.

Jeste li znali da...
Konzerviranje tunjevine Rio Mare ima vrlo mali uticaj na životnu sredinu jer:

Proizvodi se od recikliranog materijala koji je 95% reciklažan:

 • Ambalaža se radi od recikliranog kartona, a konzerve od pocinkovanog lima.
 • Papir je reciklažan 95%, a lim se može beskonačno reciklirati.

Kućni otpad  smanjuje se na minimum:

 • Konzerve garantuju 100%-tnu zaštitu od kiseonika, gasova, svetla, vlage i drugih zagađivača.
 • Zbog toga se Rio Mare proizvodi gotovo nikad ne pokvare, a riba ostaje sveža vrlo dugo (tunjevina u maslinovom ulju može stajati 5 godina).

Potrošnja energije smanjuje se na minimum:

 • Konzervirani proizvodi čuvaju se na sobnoj temperaturi i ne treba ih držati u frižideru ili zamrzivaču. Tako se štedi energija duž celog lanca snabdevanja, od proizvođača preko distributera i prodavnica do potrošača.

Metalni pečat
Metalna ambalaža jedina je koja se može beskonačno reciklirati 100%. Zbog toga Rio Mare za svoje proizvode upotrebljava konzerve od pocinkovanog lima. Metalni spremnici nude čitav niz kratkoročnih i dugoročnih prednosti:

 • sprečavanje nastanka otpada (neuništivi su i dugotrajni), sigurnost i higijenu (štite od uticaja kiseonika, gasova, svetla, vlage i drugih zagađivača), uštedu duž lanca snabdevanja, široku dostupnost sirovina, reciklažnu ambalažu bez premca, informisanu upotrebu resursa. Saznajte više

Potrošnja energije i vode
Što se tiče potrošnje energije u obliku struje i goriva, Bolton većinom koristi metan za stvaranje pare za proizvodnju i greanje te dizel ulje za usluge i transport. Vodu potrebnu za odleđivanje, sterilizaciju rasklađivanje i čišćenje fabrike dobija iz 5 fabričkih stanica.

U svrhu kontrole potrošnje i objektivnog merenja poboljšanja, Bolton Alimentari, zajedno s CReSV-om (Research Centre on Sustainability and Value / Centar za istraživanje održivosti i vrednosti) Univerziteta Bocconi u Milanu, identifikovao je 3 indikatora ekološke efikasnosti:

 • Intenzitet povlačenja vode u odnosu na tonažu gotovog proizvoda. 2009. godine ovaj je indikator iznosio 24,4 kubna metra vode po toni gotovog proizvoda.
 • Intenzitet energije, odnosno energija potrošena po toni gotovog proizvoda. Količina potrošene energije meri se u jedinici TOE (ekvivalent tona ulja), a 2009. godine iznosio je 0,169 TOE-a po toni gotovog proizvoda.
 • Intenzitet emisije, odnosno broj tona CO2 ispuštenih za svaku tonu gotovog proizvoda.

Upravljanje otpadom
Trenutno se reciklira čak 95% fabričkog otpada. Ostaci tune koriste se za proizvodnju životinjske hrane, mulj se koristi u poljoprivredi, ostaci povrća postaju biodizel, a drvene palete se popravljaju i ponovno koriste. Što se tiče upravljanja otpadom, Bolton Alimentari se pridržava strogih pravila i svih važećih zakona:

 • Sav otpadni materijal evidentira seza  nekoliko dana u posebne registre;
 • Sve informacije vezane za upravljanje otpadom godišnje se unose u software AIDA (Integrated Self-Monitoring Application / Aplikacija za integrisani samonadzor) kojim upravlja provincija Como;
 • Svake godine se donosi MUD (Unified Environmental Declaration / Objedinjena izjava o životnoj sredini) o proizvedenom otpadu, a otpad životinjskog porijekla prati posebnu proceduru određenu odredbom EC 1174/02.