Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Bolton Alimentari smatra da poštovanje životne sredine treba imati glavnu ulogu u svim fazama proizvodnog procesa kako bi se doprinelo razvoju održive budućnosti.

NAŠA NAČELA

 • Zaštititi okolinu;
 • Obezbediti poštovanje zakona vezanih uz životnu sredinu i bezbednost, putem strogih i stalnih kontrola;
 • Upravljati, održavati i, gde je moguće, smanjiti upotrebu prirodnih resursa;
 • Utvrditi važne ekološke aspekte sopstvenih delatnosti, proceniti njihov uticaj na životnu sredinu i kontrolisati ih;
 • Zauzimati se za stalno poboljšanje uticaja na životnu sredinu i minimalizovati proizvodnju otpada u delatnostima na koje možemo direktno uticati, uzimajući u obzir kriterijume ostvarivosti i ekonomske održivosti.

NAŠE OBVEZE

 • Obvezujemo se da ćemo smanjiti emisiju gasova iz fabrika sa 5% iz 2005. na više od 20% do 2015.;
 • Započeli smo proces dobijanja sertifikata ISO 14001 za fabriku Cermenate kako bismo potvrdili pouzdanost našeg sistema ekološkog upravljanja sa ciljem minimizovanja uticaja na životnu sredinu;
 • Od 2011. sva električna energija korišćena u fabrici Cermenate dolazi isključivo iz obnovljivih izvora;
 • Radimo na smanjenju količine ambalažnog materijala, energije, otpada i transporta za 5% do 2013.;
 • Radimo izvještaj o potrošnji energije i vode sa akreditovanim nezavisnim institucijama;
 • Obvezujemo se da kontinuirano poboljšavamo indikatore efikasnosti naših dobavljača u smislu ograničenja uticaja na životnu sredinu.