Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Analize i kontrole sirovina

Bolton Alimentari garantuje sigurnu konzumaciju svojih proizvoda sprovođenjem hiljadu kontrola sirovina svake godine.

Kontrole počinju od trenutka ulova ribe te se nastavljaju tokom svih faza obrade, a sprovode se u fabrici Cermenate i fabrikama naših dobavljača u raznim delovima sveta sa ciljem procene i nadzora nivoa kvaliteta. Kako bi se obezbedili visoki standardi koje si kompanija postavlja, tokom godina ustanovljena je mreža spoljnih i nezavisnih laboratorija koji vrše višestruke kontrole sirovina i završnog proizvoda. Zajedno sa ovlašćenim privatnim laboratorijima, angažovane su i neke od najprestižnijih i najcenjenijih državnih i međunarodnih institucija, kao što je na primer Parma Stazione Sperimentale, za sprovođenje analiza i kontrola na osnovu detaljnog plana koji je izradio Bolton Alimentari.

Nekoliko brojeva

1. Više od 5000 analiza sirovina:

  • hemijske analize,
  • provera teških metala (Hg, Pb, Cd),
  • mikrobiološke analize

2. Više od 15.000 analiza sa ciljem provere histamina i žive:

  • pri dolasku u fabriku,
  • tokom odleđivanja,
  • tokom kuvanja,
  • prilikom stavljanja u ambalažu.

Jeste li znali da...

  • Histamin proizvodi bakterija prisutna u prirodi, a koja nastaje kada se riba predugo ostavi na sobnoj temperaturi i ne zamrzne odmah po ulovu, na samom brodu. Histamin se ne može ukloniti termičkom sterilizacijom pa Bolton Alimentari svake godine sprovodi više od 15.000 analiza ribe koja stigne u fabriku na konzerviranje.
  • Živa je prisutna u svim organizmima koji žive u vodi. To je metal prirodnog porekla (nastaje erozijom stena i vulkanskom aktivnošću), a može nastati i ljudskom aktivnošću (industrijska proizvodnja, pesticidi, lekovi). Morska mikroflora pretvara neorganski oblik u metilnu živu koja se taloži u tkivu riba, naročito onih na vrhu lanca ishrane kao što su morski psi, sabljarke i neke velike vrste tune. Analize sprovedene na našim sirovinama i krajnjim proizvodima pokazuju vrednosti znatno ispod zakonskih granica.