Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Sigurnost hrane ključna je za zdravu i hranjivu ishranu i preduslov kvaliteta proizvoda.

NAŠA NAČELA

  • Smatramo da je za obezbeđenje sigurnih i zdravih proizvoda neophodno razviti visok nivo kontrole kvaliteta;
  • Smatramo da je nužno sprovesti velik broj ciljanih internih, ali i eksternih kontrola pomoću laboratorija za analizu te da je dobivene rezultate nužno međusobno uporediti;
  • Smatramo da je nužno raspolagati kvalitetnim informacionim sistemom upravljanja, sertifikovanim od strane spoljnih tela; 
  • Smatramo da kontrole kvaliteta moraju pratiti i uzimati u obzir razvoj najnaprednije tehnologije.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se da ćemo zadržati Sertifikat ISO 9001, vezan za sastav upravljanja kvalitetom, koji imamo od 1996. godine;
  • Obvezujemo se da ćemo koristiti napredne informacione sisteme (SAP) za upravljanje dokumentacijom sa ciljem praćenja sve dokumentacije o sprovedenim analizama i kontrolama;
  • Obvezujemo se nastaviti saradnju sa visoko kvalifikovanim sertififikovanim međunarodnim laboratorijima;
  • Obvezujemo se da svake godine podržimo organizaciju seminara za tehničku i naučnu analizu glavnih odrednica kvaliteta, u saradnji sa uvaženim stručnjacima i naučnicima u ovom sektoru.