Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Sertifikati

Sertifikat ISO 9001, koji Bolton Alimentari ima od 1996. godine, dobrovoljni je međunarodni standard, primijenjiv u svim vrstama poslovanja. On definiše kako se mora razviti efikasan sistem ekološkog upravljanja pa je najrašireniji i najkorišćeniji standard na svetu.

Izdaje ga nezavisno telo, a pokazuje sposobnost kompanije da ponudi proizvode i usluge u skladu sa ugovornim i zakonskim odredbama.