Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Dobavljači imaju ključnu ulogu u konceptu kvaliteta kompanije Bolton Alimentari.

NAŠA NAČELA

  • Delujemo u skladu sa Kodeksom ponašanja koji delimo sa našim dobavljačima;
  • Imamo važnu ulogu u razvoju dobrobiti svih ljudi koji su uključeni u lanac snabdevanja;
  • Stalno poboljšavamo i razvijamo stručnost ljudi koji rade u lancu snabdevanja;
  • Promovišemo poštovanje ljudskih prava;
  • Protivimo se radu dece.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se da ćemo obezbediti da naši dobavljači dosledno sprovode Kodeks ponašanja. Trajanje naše saradnje zavisi od njihovog poštovanju načela Kodeksa.