Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Revizije i upravljanje

Kodeks ponašanja

Bolton Alimentari stvorio je Kodeks ponašanja koji uzima u obzir sve aspekte zdravlja, sigurnosti i prava radnika. Kompanija ne samo da garantuje potpuno i bezuslovno poštovanje Kodeksa, nego i zahteva poštovanje pravila sadržanih u Kodeksu od strane dobavljača toekom celog trajanja ugovora. Bolton Alimentari sprovodi periodične provere svojih dobavljača kako bi se utvrdilo poštuju li Kodeks društvene odgovornosti. Ako se utvrdi da se Kodeks ne poštuje, ugovor sa dobavljačem  će biti poništen.