Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Pažnja pri odabiru sirovina  su ključni u našoj stalnoj potrazi za izvrsnim kvalitetom. Strogi kriterijumi odabira tokom svake faze različitih proizvodnih procesa kamen su temeljac naše filozofije.

NAŠA NAČELA

  • Smatramo da se kvalitet proizvoda temelji na upotrebi prirodnih sastojaka visokog kvaliteta;
  • Smatramo da je potrebno potpuno uključiti naše dobavljače kako bi se postigao i održavao visok nivo kvaliteta;
  • Smatramo da je potrebno sprovesti selekciju dobavljača i vršiti stroge kontrole najvažnijih i najkritičnijih dobavljača;
  • Smatramo da treba dati prednost dobavljačima koji imaju sertifikate  kvaliteta, poštovanje životne sredine i sigurnost ljudi.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se da ćemo doneti propise vezane za nabavku svih sirovina i sastojaka, a koje će dobavljači morati poštovati u skladu sa našim tehničkim specifikacijama;
  • Obvezujemo se da ćemo dati prednost korišćenju sirovina sa niskom stopom fabričkog otpada i kratkim lancem snabdevanja;
  • Obvezujemo se da ćemo kontinuirano razvijati i poboljšavati naš plan godišnje kontrole dobavljača;
  • Obvezujemo se da ćemo zaposliti više dobavljača sa sertifikatima kvaliteta, poštovanja životne sredine i sigurnost ljudi.