Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Sigurnost hrane znatno zavisi od boljeg razumevanja životnog ciklusa hrane. Svaki proizvod mora imati ime, prezime i adresu kako bi potrošači mogli da odaberu na osnovu tih informacija.

NAŠA NAČELA

  • Smatramo da je sledljivost ključni instrument za obezbeđenje visokog nivoa bezbednosti i transparentnosti našim potrošačima;
  • Smatramo da sledljivost proizvoda treba uključivati celi lanac snabdevanja. Moramo znati celu iostoriju proizvoda, od mora do stola potrošača;
  • Smatramo da  sledljivost nije važna samo za naše proizvode, nego i naše sastojke;
  • Smatramo da upotreba samo najnaprednije tehnologije može omogućiti efikasno upravljanje sistemom sledivosti.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se da ćemo proširiti sledljivost sa tune na druge ribe, biljke i sastojke;
  • Obvezujemo se da ćemo implementirati napredne informacione sisteme (SAP) za upravljanje sledljivošću svih sastojaka i završnih proizvoda;
  • Putem internet stranice nudimo potrošačima mogućnost upita vezanih za sledljivost, a odgovor će biti poslat u roku od 24 do 48 sati.