Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Sistem sledljivosti

Tuna koja dođe na stolove miliona potrošača u Italiji i širom sveta ima svoju priču, od svoeg porekla do dolaska na police prodavnica. Ova je biografija napisana na svakoj konzervi sa ciljem informiranja potrošača. Od trenutka ulova do obrade, konzerviranja i sterilizacije, nikad ne ispuštamo tunu iz vida. Kako bi se omogućilo praćenje svakog proizvoda u bilo kojoj fazi unutar lanca snabdevanja, fabrika Cermenate opremljena je sofisticiranim programom koji obrađuje podatke, saznanja, analize i kontrole duž cele proizvodne linije: 3 miliona konzervi dnevno samo u fabrici Cermenate!

Sledivost omogućava davanje niza informacija o proizvodu, uključujući vrstu broda upotrebljenog za lov, područje, datum i tehniku ulova, vrstu konzervirane tune i datum konzerviranja. U slučaju proverenih grešaka na nekom proizvodu, sledivost omogućuje brzo nalaženje sličnih proizvoda koji su išli istim putem i imaju istu istoriju i poduzimanje popravnih mera pre prodaje. Ona takođe omogućuje ocenu kvaliteta rada dobavljača u svakom trenutku duž proizvodnog lanca. I na kraju, sledivost je jedno od glavnih oružja u borbi protiv ilegalnog ribolova i promovisanju održivog tunolova.