Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

NAŠA NAČELA

  • Smatramo da naša kompanija mora imati važnu ulogu u razvoju dobrobiti društva u zajednicama u kojima radimo.
  • Smatramo da našakompanija može doprinijeti porastu društvenih infrastruktura i time poboljšati životne uslove ljudi u državama u razvoju.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se da ćemo pomagati državama doniranjem proizvoda neprofitnim organizacijama i NVO-ma.
  • Obvezujemo se da ćemo društvenim projektima pomagati državama u razvoju u kojima rade naši snabdevači.