Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Spasimo decu

Kao član Bolton grupe, Bolton Alimentari već niz godina podržava međunardnu organizaciju Save the childeren (Spasimo decu), koja se brine za zaštiti i promociji prava dece u svetu.

Bolton je podržao edukativni projekat "Riscriviamo il Futuro", 2009. godine odlučio je da doprinese projektu za izgradnju novih, potpuno opremljenih škola, magacina, edukativnih centara, crpnih stanica i izvora pitke vode u Etiopiji, a 2010. godine dao je donaciju žrtvama poplave u Pakistanu.