Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Naša načela i obveze

Bolton Alimentari je svestan da odgovorna ishrana može poboljšati život ljudi i dobrobit društva.

NAŠA NAČELA

  • Smatramo da mi kao prehrambena kompanija, moramo podsticati potrošače na poboljšanje odluka vezanih za njihovu ishranu i stil života;
  • Smatramo da za postizanje tih ciljeva moramo imati blisko partnerstvo i saradnju sa uvaženim nutricionističkim telima i institucijama kako bismo zajedno utvrdili najbolje prakse.

NAŠE OBVEZE

  • Obvezujemo se da ćemo održati blisku saradnju sa uvaženim istraživačkim institutima, akreditovanim nutricionistima i doktorima kao i kuvarskim školama kako bismo promovisali i ponudili više informacija o kulturi zdrave ishrane i ustanovili kako možemo poboljšati naše proizvode;
  • Obvezujemo se da ćemo pomagati našim naučnim partnerima (npr. Nutrition Foundation of Italy / Italijanska nutricionistička organizacija) u razvoju studija i istraživanju pozitivnih prehrambenih efekata naših temeljnih sastojaka (npr. ribe, maslinovog ulja, itd.) i proizvoda;
  • Obvezujemo se da putem naših brošura prenesemo potrošačima saznanja o prehrambenim vrednostima ribe i naših proizvoda, da im pružimo ključne informacije o najboljim prehrambenim navikama i životnim stilovima;
  • Obvezujemo se da putem ambalaže, reklamnog materijala i web stranica objašnjavamo nutritivne karakteristike i pozitivne efekte naših proizvoda;
  • Obvezujemo se da ćemo da razvijamo lokalne inicijative sa svrhom poboljšanja kulture potrošača vezane za nutritivne karakakteristike ribe i naših proizvoda.