Rio Mare

Smanji sliku

Odgovornost

Partnerstvo s NFI-om

NFI (Nutrition Foundation of Italy / Italijanska nutricionistička organizacija, http://www.nutrition-foundation.it/) je neprofitno udruženje utemeljeno 1976. godine sa ciljem doprinosa razvoju naučnog istraživanja, razmene informacija o ishrani i nutricionizmu te promocije interdisciplinarnog razvoja unutar ovog sektora i ravoja partnerstva sa institucijama i telima vlade, univerzitetima i industrijom. Bolton Alimentari je član Veća NFI-a.

Partnerstvo sa kompanijom Bolton Alimentari
Bolton je zajedno sa NFI-om izradio naučnu dokumentaciju o konzumaciji ribe i njenim pozitivnim efektima na zdravlje kako bi podigli nivo svesti o tome koliko je i zašto važno  redovno jesti ribu. Ovo međunarodno istraživanje nudi pregled najnovijih i bitnih naučnih dokaza. Bolton želi da privuče pažnju na konzumaciju konzervirane ribe kao validne alternative svežoj ribi zbog svoje visoke probavljivosti, pažljivog nadzora i nekorišćenja konzervansa.
Konzervisana riba doprinosi pravilnoj i zdravoj ishrani, u skladu sa preporukama naučne zajednice koja podstiče javnost na konzumiranje ribe najmanje dva puta nedeljno.
Prenesi dokument Scientific Dossier