Rio Mare

Smanji sliku

Uvjeti upotrebe

Preduzeće Bolton Serbia d.o.o., Autoput Beograd-Novi Sad 96, 11080 Beograd-Zemun, prikupljat će, čuvati i obrađivati podatke dobijene od korisnika samo za sledeće svrhe:

  • vođenje baze registrovanih korisnika;
  • upravljanje portalom;
  • statistička istraživanja (ukupan broj korisnika, broj novih korisnika po određenoj vremenskoj jedinici i sl.);
  • povremeno slanje obaveštenja putem elektroničke pošte o ponudi, pogodnostima, posebnim ponudama, promidžbama, akcijama i drugim aktivnostima.


Administrator baze podataka će prilikom slanja obaveštenja za navedene svrhe korisicima omogućiti da na jednostavan način odjave primanje istih.

Podaci će se čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti osobnih podataka ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon i 68/2012 - odluka US) i ni u kojem slučaju neće biti prosleđeni trećim osobama.

Administrator baze podataka obvezan je da prikupljene podatke čuva samo onoliko vremena koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe za koju su podaci prikupljeni.