Rio Mare

Smanji sliku

Želite li da saznate gde je vaša tuna ulovljena?

Obavezna transparentnost sledljivosti proizvoda

Tuna koja stiže do miliona potrošača širom Italije i celog sveta, ima svoj put od svog prebivališta do polica prodavnica. A taj put je tako određen da kupci mogu biti informisani od momenta njenog ulova, pa preko obrade, konzerviranja i sterilisanja i uvek je pod budnim nadzorom. Na brodovima, u fabrikama i laboratorijama koje vrše kontrolu i analizu svih vrsta proizvoda, tuna putuje sa svojim oznakama i tako znamo iz kog mora dolazi, kojim brodom je puovala, u kojoj fabrici je prerađivana, u kojoj konzervi je zapakovana i koji serijski broj konzerva ima.

U slučaju nedostataka na proizvodima, to omogućava da uradimo korektivne mere služeći se ovim podacima. Takođe, to omogućuje ocenjivati kvalitet rada svakog činioca u bilo kom trenutku procesa proizvodnje.

Pitajte, i dobićete odgovor

Za što direktniji i transparentniji odnos sa našim kupcima razvili smo komunikacioni sistem koji radi u realnom vremenu. Pišite nam o Vašim sumnjama, zahtevima i pitanjima. Naši stručnjaci će Vam brzo odgovoriti.

Za više informacija pišite na info@riomare.rs